Welcome to De Glade Vikinger (Conan Exiles Privat Server)

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

 • Announcements

  • BigTittyMcBoobs

   Welcome!   03/19/17

   Welcome Vikings!
   Create an user to get full access to the forum and all of it's functionalities. We're still working on translations, so there will be alot of upcoming updates on the site!
  • BigTittyMcBoobs

   Connect to our Conan Exiles Server   03/19/17

   Our Ip: 95.141.32.223:7777
   Server Name: [EU] THV | PVE/PVP [3x] Wiped 11/05 | No Avatar | Raid-Timer |
  • BigTittyMcBoobs

   Admin Applications   04/02/17

   Admin Applications: Open

Logic

Moderators
 • Content count

  31
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Logic last won the day on April 19

Logic had the most liked content!

Community Reputation

11 Good

About Logic

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday
 1. haha sorry det er ikke "materialer" - det er "building" - 300 valgfri som du skriver det - er "for meget" - sorry
 2. Enig - eneste lille udfordring er at det kræver at der kommer flere clan's - og de forskellige clan's er nogenlunde lige stærke / lige mange members, ellers er det ikke fair - så jeg prøver at forberede lidt af hvert, og så må vi se hvad der er muligt
 3. hmm jeg har ikke hørt at nogen har fundet noget endnu..... 50 kister skal findes incl de 10 rigtige - jeg tipper at det kommer til at tage et par dage! Jeg satte alle kisterne ud mandag aften mellem 00:30 og 02:00ish - så nok ikke mange der har været online siden, så det er bare om at komme ud og lede
 4. SÅ prøver vi igen, Det bliver igen et PVE event - og afhængig af showup, bliver det som sidst, alle vs PVE, Jeg tænker også, at forberede et race hvor 2-4 mand x 2, kæmper om at nå frem til skatte-rummet først - startende fra hver sin ende - dvs. starter som PVE, slutter som PVP (man må ikke loote sine fjender) Kunne også være 1 arena opdelt i 2 - hvor man 1v1 kæmpede mod et hard mob, vinderen er den der først nedkæmper sit "dyr" Anyway jeg finder på noget sjov Igen - som altid, så er forslag velkommen /Logic
 5. Kære alle, Så prøver jeg med event nr. 2 - denne gang skattejagt! Jeg har placeret 50 kister rundt på mappet, prøvet at gemme dem lidt, men alle kan findes uden at bygge trapper op nogen steder (så plz dont) Clan owner af de her kister = Ravens - break kisten, og se hvad der er inden i....... I 10 af kisterne er der "dead women's hair" i de sidste 40 er der bones Hvert "dead women's hair" giver en af følgende præmier (first come, first serve) 200 valgfri mats 10 valgfri dekoration items Level 4 Armor Thrall Level 4 Blacksmith Thrall 1 sæt valgfri armor 300 valgfri mats 2 valgfri weapon/shield 20 valgfri dekoration items (DKCP) 300 valgfri mats (Paranoid) Valgfri level 4 Thrall (ovenstående er incl. ting som man ikke kan selv kan bygge - f.eks. Lantern Shield, eller andre special items) Listen er OBJECT TO CHANCE, hvis der er noget jeg har overset/misset - præmierne skal være nice, men self ikke game-breaking OG - ønsker og ideer til præmier modtages gerne! LOGIC