Welcome to De Glade Vikinger (Conan Exiles Privat Server)

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

 • Announcements

  • BigTittyMcBoobs

   Welcome!   03/19/17

   Welcome Vikings!
   Create an user to get full access to the forum and all of it's functionalities. We're still working on translations, so there will be alot of upcoming updates on the site!
  • BigTittyMcBoobs

   Connect to our Conan Exiles Server   03/19/17

   Our Ip: 95.141.32.223:7777
   Server Name: [EU] THV | PVE/PVP [3x] Wiped 11/05 | No Avatar | Raid-Timer |
  • BigTittyMcBoobs

   Admin Applications   04/02/17

   Admin Applications: Open

All Activity

This stream auto-updates   

 1. Earlier
 2. Vælger NR 10 valg fri tir 4 thrall Dogs_Armorer_Kushite_4 /North
 3. christ 20 Lanterner hvad skal vi med det
 4. Har valgt 20 lanterner
 5. LOL det okay 😉 Nupper stadig nr. 9' 300 stk Steel Reinforcement 😜
 6. haha sorry det er ikke "materialer" - det er "building" - 300 valgfri som du skriver det - er "for meget" - sorry
 7. Hej.. har fundet Dead womans hair. Vælger nr. 9' 300 valgfri materialer 50 stk. T3 fundament, 20 dørkarme T3, 20 døre T3, 10 trapper T3, 50 walls T3, 50 walls m. vindue T3, 100 celling floor T3 😜 Paranoid
 8. Enig - eneste lille udfordring er at det kræver at der kommer flere clan's - og de forskellige clan's er nogenlunde lige stærke / lige mange members, ellers er det ikke fair - så jeg prøver at forberede lidt af hvert, og så må vi se hvad der er muligt
 9. hmm jeg har ikke hørt at nogen har fundet noget endnu..... 50 kister skal findes incl de 10 rigtige - jeg tipper at det kommer til at tage et par dage! Jeg satte alle kisterne ud mandag aften mellem 00:30 og 02:00ish - så nok ikke mange der har været online siden, så det er bare om at komme ud og lede
 10. Hej Logic Jeg synes det vil være fedt at have det med klan mod dyr, f.eks. mit klan mod et dragon, et andet klan mod den samme type dragon. Dem som nakker dragonen først åbner døren og få gaven Det kan være i flere runder og måske til sidst slut det af med pvp turning Sådan at du laver flere rum og af hvor mange deltager der er, så kan man have 1vs1 vinder gå videre -Onnii
 11. SÅ prøver vi igen, Det bliver igen et PVE event - og afhængig af showup, bliver det som sidst, alle vs PVE, Jeg tænker også, at forberede et race hvor 2-4 mand x 2, kæmper om at nå frem til skatte-rummet først - startende fra hver sin ende - dvs. starter som PVE, slutter som PVP (man må ikke loote sine fjender) Kunne også være 1 arena opdelt i 2 - hvor man 1v1 kæmpede mod et hard mob, vinderen er den der først nedkæmper sit "dyr" Anyway jeg finder på noget sjov Igen - som altid, så er forslag velkommen /Logic
 12. Kære alle, Så prøver jeg med event nr. 2 - denne gang skattejagt! Jeg har placeret 50 kister rundt på mappet, prøvet at gemme dem lidt, men alle kan findes uden at bygge trapper op nogen steder (så plz dont) Clan owner af de her kister = Ravens - break kisten, og se hvad der er inden i....... I 10 af kisterne er der "dead women's hair" i de sidste 40 er der bones Hvert "dead women's hair" giver en af følgende præmier (first come, first serve) 200 valgfri mats 10 valgfri dekoration items Level 4 Armor Thrall Level 4 Blacksmith Thrall 1 sæt valgfri armor 300 valgfri mats 2 valgfri weapon/shield 20 valgfri dekoration items (DKCP) 300 valgfri mats (Paranoid) Valgfri level 4 Thrall (ovenstående er incl. ting som man ikke kan selv kan bygge - f.eks. Lantern Shield, eller andre special items) Listen er OBJECT TO CHANCE, hvis der er noget jeg har overset/misset - præmierne skal være nice, men self ikke game-breaking OG - ønsker og ideer til præmier modtages gerne! LOGIC
 13. The Happy Vikings - Server Rules SERVER RULES: Keep the General Chat in English! No Racism! Admin's word are to be followed 100% Marked as RELAXED, so no hardcore griefing! PVP timer = always on 24/7 - again we are a relaxed server, so behave, especially vs lower leveled players Raid timer = 17:00 - 23:00 everyday All use of exploits are of course a no-go, and will be banned with NO warning All block of spawns, entrance to certain areas and the like are not allowed, and will be removed by the Admin Respect each other - and the respect will usually be mutual. Adjustment of vanilla server settings: Exp and harvest are x3 Crafting stations are OPEN (this also affects chest and vaults - sorry its EA) Character do not stay in world on logout Buildtime increased slightly (you build stuff faster) Spoiltimer decreased slightly (your stuff last longer) NPC dmg increased by 25% Avatar disabled - (we are considering to allow Avatar on a timer set to 5-10 seconds)
 14. Welcome to Pages! Pages extends your site with custom content management designed especially for communities. Create brand new sections of your community using features like blocks, databases and articles, pulling in data from other areas of your community. Create custom pages in your community using our drag'n'drop, WYSIWYG editor. Build blocks that pull in all kinds of data from throughout your community to create dynamic pages, or use one of the ready-made widgets we include with the IPS Community Suite. View our Pages documentation
 1. Load more activity